بسمه تعالي

به اطلاع مي‌رساند فردا دو شنبه دوم بهمن اجراي برنامه تئاتر زنده ويژه معلولين مركز در سالن اجتماعات مركز برگزار خواهد شد. اين برنامه ساعت ۱۳ الي ۱۴:۳۰ ادامه خواهد يافت. شركت و تماشاي اين برنامه براي كليه معلولين آزاد است. خانواده ها و همراهان نيز مي توانند از ساعت ۱۳ براي ديدن برنامه حضور داشته باشند.قابل ذكر است برنامه نهار فقط براي معلولين مركز خواهد بود و شامل همراهان و خانواده هاي ايشان نمي شود. همراهان بعد از ساعت نهار مي توانند تشريف فرما شوند. با عنايت به محدود بودن ظرفيت سرويس حمل و نقل ايالات و ذهاب همراهان و خانواده ها به عهده خود ايشان است. اولويت ظرفيت سرويس و ارائه نهار با كارآموزان ثابت خواهد بود.

ساير كارآموزان قبل از تشريف فرمايي تا قبل از ساعت ۹ با دفتر آموزشگاه هماهنگي نمايند تا تدارك نهار ديده بشود